Firemní dárcovství

/ Jak nás můžete podpořit / Firemní dárcovství

Staňte se partnerem:

Farnost hledá dlouhodobé partnery, kteří by finančně podporovali její činnost. Vaše společnost má možnost stát se:

  • generálním partnerem naší organizace
  • hlavním partnerem určitého projektu
  • jedním z partnerů určitého projektu

Darujte nám finanční dar

Darujte nám materiální dar

Naši organizaci můžete podpořit věnováním materiálního daru, např.: stavební materiál, papírnické a čisticí prostředky, počítače apod.

Poskytněte nám zdarma službu

Naši organizaci podpoříte bezplatným nebo cenově zvýhodněným poskytnutím služeb, např.: školení, redakční činnost, tisk materiálů, reklamní prostor ve firemních materiálech, pomoc při zpracovávání grantových žádostí apod.