Sakrální objekty

/ Archiv / Sakrální objekty

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu. Foto: Mgr. Pavel DosoudilKostel Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu
Farní kostel ořešské farnosti pochází z roku 1352. Pozůstatkem původně gotické klenby je   gotický   sloup uprostřed lodi kostela. Presbytář z r. 1733 má podobu čtyřboké barokní kaple, na jeho klenbě jsou fresky s vyobrazeními ze života sv. Jana Křtitele (narození, kázání na poušti, křest Kristův, vězení). Oltářní obraz sv. Jana Křtitele od Josefa Vojtěcha Hellicha pochází z r. 1875. Pseudorománská věž byla postavena v r. 1859. Kolem kostela býval hřbitov, byl zrušen v r. 1840.

Bohoslužby: neděle 9.30, pátek 18.00. Pouť: 29. srpna (slaví se nejbližší neděli)

 

 

Kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích. Foto: Mgr. Pavel DosoudilKostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích
Filiální kostel farnosti v městské části Praha 5 - Řeporyje je v jádru románská stavba z 12. století. Byla to původně čtvercová centrála se čtyřmi apsidami, k níž byla později přistavěna hranolová věž. Roku 1772 byl kostel přestavěn architektem A. Schmiedem do obdélné podoby s novým presbytářem. V roce 1900-01 byla provedena Františkem Machem rekonstrukce původní stavby,

v současné době byla ukončena rekonstrukce fasády.

Bohoslužby: neděle 11.00
Pouť: 29. června (slaví se nejbližší neděli), posvícení: 15. listopadu.

 

 

Kostel sv. Jana a Pavla na Krtni. Foto: Mgr. Pavel DosoudilKostel sv. Jana a Pavla na Krtni
Kostel v zaniklé obci Krteň byl postaven ve 2. čtvrtině 13. století v pozdně románském slohu s pravoúhlým presbytářem a průčelní čtverhrannou věží. Roku 1575 byl rozšířen o boční loď, roku 1699 o sakristii, v letech 1732–1734 byla zvýšena jeho věž. Roku 1890 byly přístavby přizpůsobeny do novorománského stylu podle návrhu A. Živného. Klenba byla nahrazena kazetovým stropem, severní loď zvýšena a věž přestavěna. V presbytáři se zachovalo románské okno a na východní stěně uvnitř pozdně románské nástěnné malby z konce 13. století. Představují Křest Kristův, Obětování v chrámě, Josefův sen a Církev - učitelku.
Bohoslužby se pravidelně nekonají. Terminy bohoslužeb najdete v rubrice: aktuality