Doporučená literatura

/ Duchovní prostor / Doporučená literatura

12. 1. 2018

A. Grün: Modlitba jako setkání

http://www.paulinky.cz/clanky/Adorace-je-rozhovor.html

Setkání, které modlitbu provází, je osvobozující a vede vždy také k hlubšímu setkání s lidmi. Jen ze setkání s Bohem se podaří opravdový život. Pár myšlenek pro povzbuzení, abychom kráčeli cestou modlitby, neboť je to cesta k stále hlubšímu a láskyplnějšímu setkání s Bohem (viz. soubor ke stažení).

4. 12. 2017

Laudato si

Laudato si

V češtině vyšla "revoluční" encyklika papeže Františka "o péči o společný domov".

Klíčovým tématem encykliky je otázka: „Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají?“

Podle papeže Františka však tuto otázku nelze řešit izolovaně, pouze v rámci životního prostředí. Papež upozorňuje, že se musíme ptát, co je smyslem života na zemi, jaké jsou hodnoty a základy společenského života, co je cílem naší práce a veškerého našeho úsilí.

Pokud se totiž nebudeme zabývat těmito hlubšími problémy, nepovede naše starost o ekologii k žádným významným výsledkům. Proto papež vybízí nejen věřící, ale též všechny obyvatele naší planety k ekologické konverzi a předkládá ve svém textu tzv. integrální ekologii, která se nezabývá pouze environmentálními problémy, ale řeší také hluboce lidské a sociální otázky.

Celá encyklika, která je významným příspěvkem k dosavadní sociální nauce církve, je prodchnuta nadějí: „Lidstvo je stále schopné společně pracovat na budování našeho společného domova“.

4. 12. 2017

Amoris laetitia

Amoris laetitia

Exhortace Amoris laetitia vychází z obou synod o rodině. Papež se určitým způsobem dotýká všeho, co je v životě rodiny důležité, a to od početí do smrti a od radostných skutečností života až po tragické. Ovšem nejzajímavější je to, co se stává zřejmým až při podrobném čtení celého dokumentu. Nejsou to nějaká „senzační tvrzení“, ale papežův přístup k událostem života a metodika, jakou nabízí k řešení jak řešitelných, tak jen částečně řešitelných situací.

4. 12. 2017

Evangelii gaudium

Evangelii gaudium

Evangelii gaudium (Radost evangelia). Apoštolská exhortace papeže Františka, při níž vycházel ze závěrečných propozicí synodu o nové evangelizaci (2012). Exhortace je napsána přístupnou a čtivou formou.

3. 1. 2017

Misericordia et misera

Misericordia et misera

Apoštolský list Svatého otce Františka k závěru mimořádného Svatého roku milosrdenství "Misericordia et misera".
Více v příloze.

29. 8. 2016

Publikace "Křesťan a islám" odpovídá na základní otázky vztahu k muslimům

Publikace "Křesťan a islám" odpovídá na základní otázky vztahu k muslimům

Předkládáme pozoruhodnou publikaci "Křesťan a islám". Jedná se o brožuru českých teologů a filosofů z univerzit v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích.