Doporučená literatura

/ Duchovní prostor / Doporučená literatura

10. 7. 2022

Christus vivit

Christus vivit

Papež František se v postsynodní apoštolské exhortaci „Christus vivit“ snaží povzbudit mladé lidi k tomu, aby otevřeně hledali Boha a nacházeli k němu nové cesty. 

 

10. 7. 2022

Gaudete et exsultate

Gaudete et exsultate

Ve své třetí apoštolské exhortaci reflektuje papež František všeobecné povolání ke svatosti. Zamýšlí se nad tím, jak můžeme na tuto výzvu odpovědět v dnešním moderním světě. Hlavní myšlenkou exhortace je, že svatost znamená následování Ježíše.

12. 1. 2018

A. Grün: Modlitba jako setkání

http://www.paulinky.cz/clanky/Adorace-je-rozhovor.html

Setkání, které modlitbu provází, je osvobozující a vede vždy také k hlubšímu setkání s lidmi. Jen ze setkání s Bohem se podaří opravdový život. Pár myšlenek pro povzbuzení, abychom kráčeli cestou modlitby, neboť je to cesta k stále hlubšímu a láskyplnějšímu setkání s Bohem (viz. soubor ke stažení).

4. 12. 2017

Laudato si

Laudato si

V češtině vyšla "revoluční" encyklika papeže Františka "o péči o společný domov".

Klíčovým tématem encykliky je otázka: „Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají?“

Podle papeže Františka však tuto otázku nelze řešit izolovaně, pouze v rámci životního prostředí. Papež upozorňuje, že se musíme ptát, co je smyslem života na zemi, jaké jsou hodnoty a základy společenského života, co je cílem naší práce a veškerého našeho úsilí.

Pokud se totiž nebudeme zabývat těmito hlubšími problémy, nepovede naše starost o ekologii k žádným významným výsledkům. Proto papež vybízí nejen věřící, ale též všechny obyvatele naší planety k ekologické konverzi a předkládá ve svém textu tzv. integrální ekologii, která se nezabývá pouze environmentálními problémy, ale řeší také hluboce lidské a sociální otázky.

Celá encyklika, která je významným příspěvkem k dosavadní sociální nauce církve, je prodchnuta nadějí: „Lidstvo je stále schopné společně pracovat na budování našeho společného domova“.

4. 12. 2017

Amoris laetitia

Amoris laetitia

Exhortace Amoris laetitia vychází z obou synod o rodině. Papež se určitým způsobem dotýká všeho, co je v životě rodiny důležité, a to od početí do smrti a od radostných skutečností života až po tragické. Ovšem nejzajímavější je to, co se stává zřejmým až při podrobném čtení celého dokumentu. Nejsou to nějaká „senzační tvrzení“, ale papežův přístup k událostem života a metodika, jakou nabízí k řešení jak řešitelných, tak jen částečně řešitelných situací.

4. 12. 2017

Evangelii gaudium

Evangelii gaudium

Evangelii gaudium (Radost evangelia). Apoštolská exhortace papeže Františka, při níž vycházel ze závěrečných propozicí synodu o nové evangelizaci (2012). Exhortace je napsána přístupnou a čtivou formou.

3. 1. 2017

Misericordia et misera

Misericordia et misera

Apoštolský list Svatého otce Františka k závěru mimořádného Svatého roku milosrdenství "Misericordia et misera".
Více v příloze.

29. 8. 2016

Publikace "Křesťan a islám" odpovídá na základní otázky vztahu k muslimům

Publikace "Křesťan a islám" odpovídá na základní otázky vztahu k muslimům

Předkládáme pozoruhodnou publikaci "Křesťan a islám". Jedná se o brožuru českých teologů a filosofů z univerzit v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích.