Kněží, kteří působili v Ořechu

/ Archiv / Kněží, kteří působili v Ořechu

Kněží, kteří působili v Ořechu
 

Radek Tichý (2015 - 2016)

Konvertita, pokřtěn v 15 letech. Vystudoval sociologii a živil se zkoumáním jak přimět více lidí nakupovat v TESCu. Během přípravy na kněžství studoval v Římě a mimo jiné vykonával službu pomocného ceremoniáře papežů Benedikta XVI. a Františka. V současné době působí jako administrátor farnosti v Praze - Stodůlkách
a vyučuje na KTF UK.

František Benda (1990 - 2015)

Rodák z jižních Čech, před vstupem do kněžského semináře studoval průmyslovku. Působil v západních Čechách, v Karlových Varech a Nejdku. Po pádu komunismu obnovoval ořešskou farnost po duchovní
i materiální stránce. Žije na faře v Ořechu a vypomáhá nadále ve farnosti.

Václav Filip (1947 - 1990)

Rodák z Vyskytné na Pelhřimovsku, celý kněžský život prožil v Ořechu. V různých etapách spravoval také excurrendo Stodůlky, Břevnov a Hostivici. Arcibiskupským notářem, osobním děkanem, kanovníkem
na Vyšehradě. Zemřel 19. 04. 1990. Pochován je na ořešském hřbitově.

Jan Mokráček (1931 - 1947)

Konšelním radou. Zemřel 9.11.1947. Pochován je na ořešském hřbitově.

Antonín Thein (1920 - 1930)

Rodák z Prahy, po kněžském svěcení v r. 1896 působil v okolí Prahy a v Západních Čechách. Představitel Katolické moderny, ilustrátor časopisu Nový život, homiletik, autor humoristických románů parodujících venkovský a politický život po r. 1918. Během působení v Ořechu napsal např. romány Podvod Fulgenta Ohma, Hubokruty, Klerikální vydra.Zemřel 9.10.1944. pochován na ořešském hřbitově.

Jindřich Šimon Baar (1895-1897; 1909-1919)

Rodák z Klenčí na Chodsku, básník a spisovatel, představitel realismu, tzv. venkovské prózy a Katolické moderny. Během jeho působení v Ořechu vyšla tato díla: Farské historky, Poslední soud, Skřivánek a jiné povídky, V různých barvách, Mžikové obrázky. Zemřel 24.10. 1925. Pochován je v Klenčí na místním hřbitově, spolu se svou matkou Annou Baarovou roz. Schöppelovou (+7.5.1915).

Karel Přibil (1900 - 1909)

Karel Hrdina (1898 - 1900)

Karel Otman (1876 - 1895)


Vlastenecký kněz a horlitel pro náboženskou a národní obnovu, laický botanik, podporovatel zpěvu, spisovatel (Podobenství, paraboly a bajky; homilie publikované v časopisech). Okrskový vikář a čestný kanovník ve Staré Boleslavi. Zemřel 6.1.1898. Pochován je na ořešském hřbitově.

Václav Kratochvíl (1870 - 1876)

Josef Gübitz (1829 - 1870)

Josef Longin Harn (1807 - 1828)

Jakub Březina (1786 - 1805)


Vynikající hudebník a mechanik, sám sestrojil piano, vyrobil elektrický stroj a vystavěl větrný mlýn, který sloužil pro potřeby domácího mletí obilí, založil farní zahrádku. Po vydání tolerančního patentu dával lidem, kteří chtěli přestoupit na nekatolickou víru, duchovní cvičení, aby jim pomohl zůstat v církvi. Je pochován na ořešském hřbitově.

Jan Studenský (1781 - 1786)

Jan Holeček (1747 - 1781)

Jan Maxmilián Josef Pešek (1694 - 1747)


Velký zvelebitel ořešského kostela, nechal zhotovit oltář Matky Boží Svatohorské, vyzdobit hlavní oltář a postavit chrámovou předsíň i nový presbytář. Na návsi zbudoval kapličku Panny Marie. Byl pohřben v kostele vedle oltáře Panny Marie.

Antonín Vaněk (1685 - 1694)

František Marci (1685 - 1686)


Přišel do Ořecha vyčerpán duchovní správou v Berouně; na následky svého vyčerpání také zemřel.

Tomáš František Standl (1682 - 1685)