Jak nás můžete podpořit

/ Jak nás můžete podpořit

Milí přátelé, 

 Hlavními zdroji výnosů naší farnosti jsou dotace z AP, granty, sponzorské dary a sbírky.

Podpořit nás můžete:

  • modlitbou,
  • dobrovolnickou prací: věnujte nám svůj volný čas formou dobrovolnické práce podle potřeb naší farnosti 
  • finančním darem
  • odkázat ze závěti: dárce formou sepsání závěti může rozhodnout o přidělení svého osobního majetku nebo jeho části naši farnosti.

zprostředkováním finančního nebo věcného daru od firmy, kde pracujete nebo kde někoho znáte.

Děkujeme za jakoukoli podporu.

P. ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., farář