Finanční dary

/ Jak nás můžete podpořit / Finanční dary

Jednorázový finanční dar:

 • na adresu: Římskokatolická farnost Ořech, Adresa:Baarovo náměstí 10, Ořech, 252 25 Jinočany
 • na bankovní účet číslo: Číslo účtu: 381979389/0800 (Česká spořitelna, a. s.) 

Trvalý bankovní příkaz:

 • na bankovní účet číslo: 381979389/0800 (Česká spořitelna, a. s.) 

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Mohou si tak snížit svoji daňovou povinnost. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, hmotné dary od plátců DPH ano.

Poznámka:

 • Odpočet daní pro právnické osoby: U právnických osob je možné odečíst dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze od roku 2014 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. V případě právnické osoby je proces darování upraven darovací smlouvou.

 • Odpočet z daní pro fyzické osoby: 

  U fyzických osob je možné odečíst od základu daně dary tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden–prosinec daného roku odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

  Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

  Zaměstnanci, jimž daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v ročním zúčtování provedeném zaměstnavatelem.

  Vypočítejte si v daňové kalkulačce, o kolik zaplatíte nižší daně díky finančnímu daru. 

  Účetní farnosti zaznamenává dary průběžně u každého dárce a na konci roku může vystavit dárci Souhrnné potvrzení o daru pro daňové účely. O potvrzení pište na konci kalendářního roku na adresu farar@farnostorech.cz

  V případě převodu z účtu můžete napsat rovnou do „zprávy pro příjemce“ jméno a adresu, popř. název organizace a IČ, a my vám potvrzení zašleme automaticky.