Ohlášky - Vánoce 2017 (Sv. Štěpán)

/ Ohlášky / Ohlášky - Vánoce 2017 (Sv. Štěpán)

Ohlášky - Vánoce 2017 (Sv. Štěpán)

  • Blíží se konec roku. Rádi bychom upozornili na příležitost přispět finančním darem na farnost s možností následného odpočtu od daňového základu. Pro farnost je to jedna z nejšikovnějších forem podpory, protože jí celá zůstává. Dar stačí poslat na účet farnosti a uvést svoje jméno a adresu do zprávy pro příjemce.
  • Katecheze pro děti. V pondělí 18.12. od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti. Další setkání bude až po novém roce a sice 8.1.2018 v 17.15 hodin.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování v pondělí 18.12.2017 se nekoná. Další setkání bude až po novém roce a sice 8.1.2018 v 18.30 hodin.
  • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Ve čtvrtek 21.12.2017 Eucharistická adorace se nekoná. Další bude až po novem roce a sice 4.1.2018 od 18.00 – 19.30. 
  • Pořad bohoslužeb v období vánočních prázdniny je k dispozici na farním webu a na nástěnkách.
  • Dobrovolníci pro 18-tý ročník Tříkrálové sbírky. Uvítáme dobrovolníky pro naši farnost. V případě zájmu kontaktujte, prosím, osobně nebo prostřednictvím mailu faráře.  Sbírka v naší farnosti se koná v Ořechu 6.1., 7.1. v Řeporyjích 7.1. před oběma kostely.
  • Děkuji všem, kdo se podíleli jakýmkoliv způsobem na přípravě kostelů před vánočními svátky. Zaplať Pán Bůh.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

 

 

Liturgický kalendář:

Úterý 26.12. - sv. Štěpán

Středa 27.12. - sv. Jan Evangelista

Čtvrtek 28.12. - sv. Betlémské děti, mučedníci

Pátek 29.12. - sv. Tomáš Becket

Neděle 30.12. - Svátek Svaté rodiny, sv. Silvestr

Pondělí 1.1.2018 – Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie

Úterý 2.1.2018 - sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský

Sobota 6.1. 2018 - Slavnost Zjevení Páně(Tři králové)

Neděle 7.1.2018 - Svátek Křtu Páně


Publikováno: 26. 12. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky