Ohlášky - srpen 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - srpen 2018

Ohlášky – srpen 2018

  • Pravidelný čtvrteční Eucharistický výstav v době prázdnin se nekoná.
  • Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Ve středu 15. srpna 2018 v 18.00 bude sloužená mše sv. v kostele v Ořechu. Srdečně zveme
  • Vzpomínková mše za oběti okupace vojsky Varšavské smlouvy bude v úterý 21. srpna 2018 v 18.00 v chrámu Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Baxant. Srdečně zveme.    
  • Poutní mše sv. v Ořechu. Začátek nového školního roku a poutní mši sv. na památku Stětí sv. Jana Křtitele oslavíme ve farním kostele v neděli 2. záři v 9.30. Po mši sv. srdečně zveme na společné agapé.   
  • Výuka náboženství v novém školním roce 2018/2019 bude opět pravidelně v pondělí v 17.15. První setkání se uskuteční 10. záři 2018. Na webových stránkách farnosti (www.farnostorech.cz) v kolonce „Aktuality“ jsou k dispozici přihlášky.
  • Petice na podporu manželství. Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí.  V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Pan kardinál žádá všechny věřící k podepsání petice osobně na arších nebo na internetu na adrese: http://www.alipro.cz/novinky/
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 12.8. - 19. neděle v mezidobí

Úterý 14.8. - sv. Maxmilián Kolbe

Středa 15.8. - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Čtvrtek 16.8. - sv. Štěpán Uherský

Sobota 18.8. - sv. Helena

Neděle 19.8. -  20. neděle v mezidobí

Pondělí 20.8. - sv. Bernard

Středa 22.8. - Panna Maria Královna

Pátek 24.8. - Svátek sv. Bartoloměje apoštola

Neděle 26.8. - 21. neděle v mezidobí

Pondělí 27.8. - sv. Monika

Úterý 28.8. - sv. Augustin

Středa 29.8. - Umučení sv. Jana Křtitele

Pátek 31.8. - sv. Rajmund

Sobota 1.9. - sv. Jiljí

Neděle 2.9. - 22. neděle v mezidobí


Publikováno: 10. 8. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky