Ohlášky - srpen 2017

/ Ohlášky / Ohlášky - srpen 2017

Ohlášky - srpen 2017

  • Umučení sv. Jana Křtitele. V  úterý 29. srpna, bude mimořádně mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Stětí sv. Jana Křtitele - Pouť 2017​. Pouť v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu se uskuteční 3. 9. v 9.30. hodin.
    Po mši sv. bude následovat společné agapé na farní zahradě. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl.Všichni jsou srdečně zváni!
  • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Olověná síť vitráží je uvolněná a potrhaná, vitráže mají tendenci hroutit se vlastní vahou. Část jednotlivých skleněných segmentů je poškozena popraskáním s chybějícími částmi. Vitráže jsou oboustranně silně zašpiněny. Technický stav vitráží lze označit jako havarijní. Opravy proběhnou ještě letos. Celková cena za opravu lucerny činí 56 120,- Kč. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Výuka náboženství pro děti v příštím školním roce bude pravidelně v pondělí od 17.15 hodin na faře v Ořechu. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.  Setkání katechumenátu a příprava na biřmování bude také pravidelně v pondělí od 18.30 hodin opět na faře v Ořechu. Pravidelná výuka (příprava) bude zahájena v týdnu od 11. 9. 2017.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

 

Neděle 27.8. - 21. neděle v mezidobí, sv. Monika

Pondělí 28.8. - sv. Augustin

Úterý 29.8. - Umučení sv. Jana Křtitele

Čtvrtek 31.8. - sv. Rajmund

 


Publikováno: 12. 8. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky