Ohlášky – Slavnost Matky Boží Panny Marie

/ Ohlášky / Ohlášky – Slavnost Matky Boží Panny Marie

Ohlášky – Slavnost Matky Boží Panny Marie​

  • Po mší sv. zveme na nedělní farní kávu na faru.
  • Nový rok je velkým mariánským svátkem, nazývaným "Slavnost Matky Boží Panny Marie". Je také Světovým dnem modliteb za mír.
  • Do nového roku vám všem přeji Boží pomoc a ochranu. Kéž pod ochranou Panny Marie, matky Božího Syna i matky nás všech, celým svým životem směřujeme k Hospodinu.
  • V pátek slavnost Zjevení Páně; žehnání vody, kadidla a křídy. Mše sv. v 18.00 v Ořechu.
  • Příští neděli 8. ledna je svátek Křtu Páně, končí doba vánoční.
  • V kostele v Ořechu bylo instalováno nové ozvučení. Instalaci provedla firma Ozvuk. Celková cena činí 48 940 Kč.  Budeme vděční, pokud se najde sponzor, dárce na pokrytí této částky. K dnešnímu dni se vybralo 29. tis. kč na tento účel. Příspěvek lze předat osobně kněžím anebo poslat na farní účet: 381979389/0800. Variabilní symbol 777. Moc děkujeme.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, práci nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

     

Liturgický kalendář:

Neděle 1.1. 2017 – Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie

Pondělí 2.1. - sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský

Úterý 3.1. - Nejsvětější jméno Ježíš

Pátek 6.1. - Slavnost Zjevení Páně

Neděle 8.1. - Svátek Křtu Páně


Publikováno: 3. 1. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky