Ohlášky na neděli 9. dubna 2017

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 9. dubna 2017

Ohlášky – 9. dubna 2017 (Květná neděle)
 

 • Po mší sv. zveme na nedělní farní kávu.
 • Pobožnost křížové cesty ve Svatém týdnu: ve středu v 18.00 hodin v kostele v Řeporyjích. Velký pátek v 17.30 hodin v kostele v Ořechu.
 • Na Velký pátek se uskuteční sbírka na Svatou zemi. V roce 2016 bylo při této sbírce vybráno celkem 640 833,- Kč. Připojme se, prosím, Velkopáteční sbírkou i letos k celému světu, který přispívá na život křesťanů ve Svaté zemi.
 • Novéna k Božímu milosrdenství. Novéna začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční, nedělí Božího milosrdenství.
 • Předvelikonoční příležitost ke svátosti smíření:            
  pondělí (10. 4.), úterý (11.4.) od 18.00 - 20.00 - fara Ořech
 • Přehled velikonočních bohoslužeb zde 
 • Výuka náboženství pro děti v pondělí 10.4.2017 v 17.15 hodin na faře v Ořechu.
 • Setkání katechumenátu v pondělí 10.2017 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
 • V neděli na Boží hod velikonoční se budou žehnat velikonoční pokrmy.
 • Na Bílou sobotu ve 14.00 hodin bude v kostele sv. Jana Křtitele v Ořechu nácvik ministrantů na Velikonoční vigilii.
 • Kurz pro lektory. V sobotu 22. dubna 2017 od 9.00 do 13.00 nabízí Pastorační středisko Arcibiskupství pražského možnost absolvovat školení lektorů. K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo ve společenstvích, ale i soukromě pracují s Božím slovem. Předchozí přihlašování není nutné.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, práci nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
   

Liturgický kalendář:

Úterý 11.4. - sv. Stanislav

Středa 12.4. - sv. Julius

Čtvrtek 13.4. - Zelený čtvrtek

Pátek 14.4. - Velký pátek, den přísného postu

Sobota 15.4. - Bílá sobota

Neděle 16.4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Pondělí 17.4. - Pondělí velikonočního oktávu


Publikováno: 8. 4. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky