Ohlášky na neděli 8. ledna

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 8. ledna

Ohlášky - Slavnost Křtu Páně
 

  • Končí doba vánoční a rádi bychom poděkovali všem, kdo se podíleli jakýmkoliv způsobem na důstojném průběhu vánoční doby.
  • V kostele v Ořechu bylo instalováno nové ozvučení. Instalaci provedla firma Ozvuk. Celková cena činí 48 940 Kč.  Budeme vděční, pokud se najde sponzor, dárce na pokrytí této částky. K dnešnímu dni se vybralo 30. tis. kč na tento účel. Příspěvek lze předat osobně kněžím anebo poslat na farní účet: 381979389/0800. Variabilní symbol 777. Moc děkujeme.
  • Výuka náboženství pro děti v pondělí 9.1.2017 se koná v 17.15. na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu v pondělí 9.1. 2017 v 18.30 na faře v Ořechu.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, práci nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
     

Liturgický kalendář:

Pondělí 9.1. - sv. Julián

Neděle 15.1. - 2. neděle v mezidobí


Publikováno: 7. 1. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky