Ohlášky na neděli 6. listopadu

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 6. listopadu

Ohlášky - 32. neděle v mezidobí

  • Dnešní sbírka je věnovaná na charitní činnost v arcidiecézi.
  • Příští nedělí se uskuteční sbírka na podporu biblického díla v ČR.
  • Dnes, po mši sv. zveme na faru na kávu nebo čaj.
  • Výuka náboženství pro děti se koná každé pondělí v 17.15. na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu (příprava k přijetí iniciačních svátostí) probíhá každé pondělí v 18.30 na faře v Ořechu.
  • Modlitební setkání: Každé pondělí od 19. 30 skupina mužů se schází na modlitbě v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu. Všichni jsou srdečně zváni ke společné modlitbě.
  • Ukončení Roku milosrdenství: Příští neděli 13. 11., v den památky sv. Anežky České, bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužena slavnostní mše svatá na ukončení Roku milosrdenství. Začátek v 10.00.
  • Arcidiecézní setkání pro ministranty: V sobotu 12. listopadu 2016 se uskuteční Arcidiecézní setkání pro ministranty. Zahájení bude v 9.00 hod. v budově Arcibiskupského paláce, vyvrcholení mší sv. v 16.00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka OP.
  • Přijetí do katechumenátu: Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o velikonocích r. 2018, budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 26. listopadu 2016 v 16.30 hod. Poté následuje setkání katechumenů a jejich ručitelů s kardinálem Dominikem Dukou OP v Sále kardinála Berana.

 

Liturgický kalendář:

Středa 9.11. - Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Čtvrtek 10.11. -  sv. Lev Veliký

Pátek 11.11. - sv. Martin

Sobota 12.11. - sv. Josafat

Neděle 13.11. - Svátek sv. Anežky České

 


Publikováno: 5. 11. 2016 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky