Ohlášky na neděli 5. března 2017

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 5. března 2017

Ohlášky – 5. března 2017 (1. neděle postní)
 

  • Pobožnost křížové cesty. Během celé postní doby jste srdečně zváni ke společné modlitbě křížové cesty v obou kostelích. Ve středy v 18.00 hodin v kostele v Řeporyjích. V pátky v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Postní almužna 2017. Během postního období jsme pozváni k účasti na křesťanské postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. Tu na konci postu přineseme do kostela. Takto získané prostředky pastorační rada farnosti po dohodě s Arcidiecézní Charitou využije na sociální pomoc potřebným.
  • Výuka náboženství pro děti v pondělí 6.3.2017 se koná v 17.15 hodin na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu v pondělí 6.3. 2017 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Setkání ekonomické a pastorační rady farnosti se uskuteční dne 9.3. 2017 v 18 hodin na faře v Ořechu. 
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, práci nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
     

Liturgický kalendář:

Neděle 5.3. - 1. neděle postní, sv. Teofil (Bohumil)

Úterý 7.3. - sv. Perpetua a Felicita

Středa 8.3. - sv. Jan z Boha

Čtvrtek 9.3. - sv. Františka Římská

Neděle 12.3. - 2. neděle postní

 


Publikováno: 4. 3. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky