Ohlášky na neděli 30. října

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 30. října

Ohlášky - 31. neděle v mezidobí

  • Výuka náboženství pro děti na faře v Ořechu se koná podle pravidelného rozvrhu tj. pondělí v 17.15.
  • Katechumenát se toto pondělí nekoná.
  • Každé pondělí od 19. 30 skupina mužů se schází na modlitbě v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu. Všichni jsou srdečně zváni ke společné modlitbě
  • Od 25. 10. mohou získat plnomocné odpustky pro duše v očistci ti, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy od 2. do 8. Listopadu
  • Slavnost Všech svatých. Mše sv. v 18.00 v kostele v Ořechu
  • Památka zesnulých v naší farnosti:

·        Sobota 29. 10. 2016 v 15 hodin se konala bohoslužba v kostele a modlitba na hřbitově na Krtni

·        Dnes v neděli 30. 10. 2016 v 10.30 hodin společné zastavení a modlitba na hřbitově v Ořechu, v 16.00 hodin společné zastavení a modlitba na hřbitově v Řeporyjích.

·        Středa 2. 11. 2016 v 18.00 kostel v Ořechu - Mše svatá za věrné zemřelé – REQUIEM

  • Příští neděli 6. 11. se uskuteční sbírka na charitní činnost v arcidiecézi

Liturgický kalendář:

Pondělí 31.10. - sv. Wolfgang

Úterý 1.11. - Slavnost Všech svatých

Středa 2.11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Čtvrtek 3.11. -  sv. Martin de Porres

Pátek 4.11. - sv. Karel Boromejský, první pátek v měsíci

Sobota 5.11. - sv. Zachariáš a Alžběta


Publikováno: 30. 10. 2016 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky