Ohlášky na neděli 29. ledna 2017

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 29. ledna 2017

Ohlášky – 29. ledna 2017 (4. neděle v mezidobí)
 

  • V kostele v Ořechu bylo instalováno nové ozvučení. Instalaci provedla firma Ozvuk. Celková cena činí 48 940 Kč.  Budeme vděční, pokud se najde sponzor, dárce na pokrytí této částky. K dnešnímu dni se vybralo 34 000 Kč na tento účel. Příspěvek lze předat osobně kněžím anebo poslat na farní účet: 381979389/0800. Variabilní symbol 777. Moc děkujeme.
  • Výuka náboženství pro děti v pondělí 30.1.2017 se nekoná z technických důvodů
  • Setkání katechumenátu v pondělí 30.1. 2017 se nekoná z technických důvodů.
  • O svátku Uvedení Páně do chrámu, ve čtvrtek 2. února, bude mimořádně mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu. Po mši svaté bude třeba uklidit betlém, stromky. Prosíme ochotné dobrovolníky, zejména muže, o pomoc při úklidu.
  • V pátek památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka; svatoblažejské požehnání bude udíleno během mše svaté.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, práci nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
     

 

Liturgický kalendář:

Úterý 31.1. - sv. Jan Bosko

Čtvrtek 2.2. - Svátek Uvedení Páně do chrámu

Pátek 3.2. - sv. Blažej

 


Publikováno: 28. 1. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky