Ohlášky na neděli 28. května 2017

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 28. května 2017

Ohlášky – 28. května 2017 (7. neděle velikonoční)

 • Výuka náboženství pro děti v pondělí 29.5.2017 v 17.15 hodin na faře v Ořechu.
 • Setkání katechumenátu v pondělí 29.5.2017 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
 • Májová pobožnost na Krtni. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
 • Novéna k Duchu sv. Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Pomodleme se každý den modlitbu k Duchu svatému.
 • Postničky. Během postního období jsme byli pozváni k účasti na křesťanské postní tradici – almužně. Peníze za požitky, které jsme si během postního období odřekli, jsme mohli vložit do papírové pokladničky. Končí doba velikonoční, proto prosíme o přinesení Postniček do kostela. Finanční prostředky využije pastorační rada farnosti na sociální pomoc potřebným.
 • Noc kostelů. Druhý červnový pátek (9. 6. 2017) se koná tzv. Noc kostelů. Oba naše kostely budou otevřené. Program v Řeporyjích začíná v 18.00 hodin. V Ořechu program zahájíme v 19.00. Podrobnosti najdete na webových stránkách: www.nockostelu.cz

Několik dalších důležitých termínů:

 • První sv. přijímání pro děti z naší farnosti se uskuteční 18. 6. v kostele v Ořechu v 9.30 hodin.
 • Farní den tzv. „Vítání prázdnin“se uskuteční 17. 6. v 16.00 v Ořechu. Na nástěnkách v obou kostelích najdeme arch, kam můžeme napsat, co můžeme zajistit na tento společný den. Předem všem děkuji za ochotu.  
 • Pouť na Krtni se uskuteční 24. 6. v 16.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!
 • Pouť v kostele Petra a Pavla v Řeporyjích se uskuteční 2. 7. v 11.00 hodin.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Úterý 30.5. - sv. Zdislava

Středa 31.5. - Svátek Navštívení Panny Marie

Čtvrtek 1.6. - sv. Justin

Pátek 2.6. - sv. Marcelin a Petr, první pátek v měsíci

Sobota 3.6. - sv. Karel Lwanga a druhové

Neděle 4.6. - Slavnost Seslání Ducha Svatého, končí doba velikonoční


Publikováno: 27. 5. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky