Ohlášky na neděli 26. března 2017

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 26. března 2017

Ohlášky – 26. března 2017 (4. neděle postní - Laetare)
 

  • Čtvrtá neděle postní se nazývá laetare (radostná), která nám připomíná, že odměnou za naše kající úsilí bude svrchovaná radost v Bohu. Překročili jsme polovinu postní doby. K této radosti nás vyzývá vstupní antifona: „Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy“.
  • Po mší sv. zveme na nedělní farní kávu.
  • Dnešní sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi. V roce 2016 bylo v pražské arcidiecézi vybráno na tento účel celkem 766 644,- Kč.
  • Pobožnost křížové cesty. Během celé postní doby jste srdečně zváni ke společné modlitbě. Křížové cesty v obou kostelích. Ve středy v 18.00 hodin v kostele v Řeporyjích. V pátky v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Výuka náboženství pro děti v pondělí 27.3.2017 v 17.15 hodin na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu v pondělí 27.3. 2017 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Týden modliteb za mládež. V týdnu před Květnou nedělí (2. – 9. 4. 2017) se koná „Týden modliteb za mládež“, vyhlášen biskupy, kteří se na nás obracejí s prosbou, abychom společně v celé české církvi jeden týden věnovali modlitbě za mladé lidi.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, práci nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
     

 

Liturgický kalendář:

Neděle 26.3. - 4. neděle postní - Laetare

Pondělí 27.3. - sv. Rupert

Úterý 28.3. - sv. Rogát

Čtvrtek 30.3. - sv. Jan Klimak

Sobota 1.4. - sv. Makarius (Blahomír)

Neděle 2.4. - 5. neděle postní, sv. František z Pauly


Publikováno: 25. 3. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky