Ohlášky na neděli 25. června 2017

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 25. června 2017

Ohlášky - 25. června 2017

  • Dnes se koná tzv. Svatopetrská sbírka na bohoslovce. V loňském roce bylo vybráno 647 403,- Kč a prostředky byly použity na stravné bohoslovců (včetně stravy a ubytování při seminářích jáhnů), na úhradu nákladů za studenty pražské arcidiecéze v Teologickém konviktu v Olomouci, byl poskytnut příspěvek Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze a příspěvek bohoslovcům.
  • Poslední setkání katechumenátu před prázdninami bude toto pondělí tj. 26.6.2017 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Včera se konala pouť v kostele sv. Jana a Pavla na Krtni. Děkujeme farnímu sboru ze Stodůlek za hudební doprovod a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do oslav.
  • Pouť v kostele Petra a Pavla v Řeporyjích se uskuteční 2. 7. v 11.00 hodin. Po mši sv. bude následovat společné agapé před kostelem. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl.
  • Pro vaši informaci. Během postní doby se vybralo na almužnu do tzv. „postniček“ dohromady 7843,-Kč. Děkujeme za vaši štědrost. Peníze budou použité pro potřebující, dle úmyslu Charity.
  • Celostátní setkání mládeže. Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 25.6. - 12. neděle v mezidobí

Pondělí 26.6. - sv. Jan a Pavel

Úterý 27.6. - sv. Cyril Alexandrijský

Středa 28.6. - sv. Irenej

Čtvrtek 29.6. - Slavnost sv. Petra a Pavla

Pátek 30.6. - sv. prvomučedníci římští


Publikováno: 24. 6. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky