Ohlášky na neděli 23. října

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 23. října

Ohlášky - 30. neděle v mezidobí

 • Tato neděle (23. 10.), je dnem modliteb za misie. Sbírka je určena na podporu misií
 • Výuka náboženství pro děti na faře v Ořechu se toto pondělí (24. 10.) nekoná z důvodů podzimních prázdnin
 • Každé pondělí od 19. 30 skupina mužů se schází na modlitbě v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu. Všichni jsou srdečně zváni ke společné modlitbě
 • Během října se každý pátek po večerní mši sv. koná růžencová pobožnost.
 • Po mší sv. zveme na nedělní farní kávu
 • Od 25. 10. mohou získat plnomocné odpustky pro duše v očistci ti, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy od 2. do 8. Listopadu
 • Slavnost Všech svatých. Mše sv. v 18.00 v kostele v Ořechu
 • Památka zesnulých v naší farnosti:
 • Sobota 29. 10. 2016 v 15 hodin, bohoslužba v kostele a modlitba na hřbitově na Krtni
 • Neděle 30. 10. 2016 v 10.30 hodin, společné zastavení a modlitba na hřbitově v Ořechu
 • Neděle 30. 10. 2016 v 16.00 hodin, společné zastavení a modlitba na hřbitově v Řeporyjích
 • Středa 2. 11. 2016 v 18.00 hodin, kostel v Ořechu - Mše svatá za věrné zemřelé - REQUIEM

Liturgický kalendář:

Neděle 23. 10. – Den modliteb za misie

Pátek 28.10. - Svátek sv. Šimona a Judy, Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918)


Publikováno: 22. 10. 2016 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky