Ohlášky na neděli 23. dubna 2017

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 23. dubna 2017

Ohlášky – 23. dubna 2017 (2. neděle velikonoční)

  • Dnes slavíme tzv. neděli Bílou nebo neděli Božího milosrdenství.
  • Po mší sv. zveme na nedělní farní kávu.
  • Výuka náboženství pro děti v pondělí 24.4.2017 v 17.15 hodin na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu v pondělí 24.4.2017 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Májová pobožnost na Krtni. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
  • Brigáda na Krtni. Kostel sv. Jana a Pavla na Krtni je dlouhodobě uzavřen a je na opuštěném místě, proto je nutné ho připravit pro májové pobožnosti. Zveme tedy farníky stodůlecké a ořešské farnosti v sobotu 6. 5. v 9.00 hodin na společnou brigádu. V kostele není elektrika. Voda je přístupná ze studny. Vezměte s sebou, prosím, rukavice, košťata, kýble, hadry (vše, co je potřebné pro úklid). Těšíme se na společnou brigádu.
  • Týden modliteb za duchovní povolání. Od 1. do 7. května 2017 se bude konat Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání (4. Neděle velikonoční). Prosíme všechny o modlitby na tento úmysl.  
  • Děkuji všem, za pomoc s úklidem, výzdobou a liturgickou přípravou velikonočních svátků. Také všem kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 23.4. - Svátek sv. Vojtěcha

Pondělí 24.4. - sv. Jiří

Úterý 25.4. - Svátek sv. Marka

Sobota 29.4. - Svátek sv. Kateřiny Sienské


Publikováno: 22. 4. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky