Ohlášky na neděli 22. ledna 2017

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 22. ledna 2017

Ohlášky – 22. ledna 2017 (3. neděle v mezidobí)
 

 • V kostele v Ořechu bylo instalováno nové ozvučení. Instalaci provedla firma Ozvuk. Celková cena činí 48 940 Kč.  Budeme vděční, pokud se najde sponzor, dárce na pokrytí této částky. K dnešnímu dni se vybralo 34 000 Kč na tento účel. Příspěvek lze předat osobně kněžím anebo poslat na farní účet: 381979389/0800. Variabilní symbol 777. Moc děkujeme.
   
 • Výuka náboženství pro děti v pondělí 23.1.2017 se koná v 17.15 hodin na faře v Ořechu.
   
 • Setkání katechumenátu v pondělí 23.1. 2017 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
   
 • V úterý 24. ledna 2017 v 17.30 hod. v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě bude sloužena koncelebrovaná mše svatá za účasti českých a moravských biskupů v rámci plenárního zasedání ČBK. Srdečně zveme ke společné modlitbě.
   
 • O svátku Uvedení Páně do chrámu, ve čtvrtek 2. února, bude mimořádně mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
   
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, práci nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
   

 

Liturgický kalendář:

Úterý 24.1. - sv. František Saleský

Středa 25.1. - Svátek Obrácení svatého Pavla

Čtvrtek 26.1. - sv. Timotej a Titus

Pátek 27.1. - sv. Anděla Mericiová

Sobota 28. 1. sv. Tomáš Akvinský

Neděle 29.1. - 4. neděle v mezidobí


Publikováno: 21. 1. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky