Ohlášky na neděli 2. dubna 2017

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 2. dubna 2017

Ohlášky – 2. dubna 2017 (5. neděle postní)

 • Pobožnost křížové cesty. Během celé postní doby jste srdečně zváni ke společné modlitbě. Křížové cesty v obou kostelích. Ve středy v 18.00 hodin v kostele v Řeporyjích. V pátky v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
 • Velikonoční bohoslužby zde
 • Předvelikonoční příležitost ke svátosti smíření:            
  pondělí (10.4.), úterý (11.4.) od 18.00 - 20.00 - fara Ořech
 • Výuka náboženství pro děti v pondělí 3.4.2017 v 17.15 hodin na faře v Ořechu.
 • Setkání katechumenátu v pondělí 3.4.2017 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
 • Týden modliteb za mládež. V týdnu před Květnou nedělí (2. – 9. 4. 2017) se koná „Týden modliteb za mládež“, vyhlášen biskupy, kteří se na nás obracejí s prosbou, abychom společně v celé české církvi jeden týden věnovali modlitbě za mladé lidi.
 • Světový den mládeže pražské arcidiecéze. V pátek a v sobotu před Květnou nedělí se v rámci Světového dne mládeže uskuteční setkání mladých lidí naší arcidiecéze s otcem kardinálem. Cílem je oslovit křesťany ve věku cca 14 - 26 let a nabídnout jim kvalitní program, který by byl povzbuzením v jejich víře i v jejich životě, a posílit společenství mladých lidí v rámci celé arcidiecéze. Centrálním tématem letošního programu bude motto od papeže Františka „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“. Program začíná v pátek ve 20.00 hod. v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech, pro mimopražské bude možnost přespání v centru Nazaret. Hlavní program pak začíná v sobotu v 9.30 hod. v kostele sv. Ludmily a bude pokračovat na Arcibiskupském gymnáziu.
 • Kurz pro lektory. V sobotu 22. dubna 2017 od 9.00 do 13.00 nabízí Pastorační středisko Arcibiskupství pražského možnost absolvovat školení lektorů, které povedou P. Mgr. Michal Němeček a MgA. Zuzana Horáková. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu biblických textů a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Božího slova při liturgii a ve společenství. K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo ve společenstvích, ale i soukromě pracují s Božím slovem. Předchozí přihlašování není nutné. Kurz proběhne v kostele sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 (budova Arcibiskupského semináře).
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, práci nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
   

Liturgický kalendář:

Neděle 2.4. - 5. neděle postní, sv. František z Pauly

Úterý 4.4. - sv. Izidor

Pátek 7.4. - sv. Jan Křtitel de la Salle

Sobota 8.4. - sv. Albert

Neděle 9.4. - 6. neděle postní - Květná neděle, sv. Marie Kleofášova


Publikováno: 1. 4. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky