Ohlášky na neděli 2. července 2017

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 2. července 2017

Ohlášky - 2. července 2017

  • Dnes tj. 2.7.2017 v 11.00 se koná pouť v kostele Petra a Pavla v Řeporyjích. Po mši sv. bude následovat společné agapé před kostelem. Předem děkujeme těm, kteří přinesli něco na společný stůl a vše připravili.
  • Od 10. 7. 2017 bude kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích pro veřejnost z důvodu rekonstrukce interiéru uzavřen.
  • Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Ve  středu 5. července, bude mimořádně mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Výuka náboženství pro děti v příštím školním roce bude pravidelně v pondělí od 17.15 hodin na faře v Ořechu. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.  Setkání katechumenátu a příprava na biřmování bude také pravidelně v pondělí od 18.30 hodin opět na faře v Ořechu. Pravidelná výuka (příprava) bude zahájena v týdnu od 11. 9. 2017.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Přejeme Vám, aby prázdniny a dovolené byly pro Vás příležitostí k načerpání fyzických a duševních sil, abyste dokázali obdivovat mnohé věci ve svém životě všude tam, kde budete a kam pojedete.

Liturgický kalendář:

Středa 5.7. - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Neděle 9.7. - 14. neděle v mezidobí

Úterý 11.7. - Svátek sv. Benedikta

Neděle 16.7. - 15. neděle v mezidobí, Panna Maria Karmelská

Sobota 22.7. - sv. Marie Magdaléna

Neděle 23.7. - 16. neděle v mezidobí, Svátek sv. Brigity

Úterý 25.7. - svátek sv. Jakuba apoštola

Středa 26.7. - sv. Jáchym a Anna

Sobota 29.7. - sv. Marta

Neděle 30.7. - 17. neděle v mezidobí

Pondělí 31.7. - sv. Ignác z Loyoly


Publikováno: 2. 7. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky