Ohlášky na neděli 19. března 2017

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 19. března 2017

Ohlášky – 19. března 2017 (3. neděle postní)
 

  • Na Slavnost sv. Josefa, v pondělí 20. března, bude mimořádně mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Na Slavnost Zvěstování Páně, v  soboru 25. března, bude mimořádně mše sv. v 9.30 hodin v kostele v Ořechu.
  • 24 hodin pro Pána. Arcibiskupství pražské ve spolupráci s farností při kostele Panny Marie Sněžné na popud Papežské rady pro novou evangelizaci zvou na modlitbu 24 hodin pro Pána - 2017, která proběhne od pátku 24. 3. od 18.00 hodin do soboty 25. 3. 18.00 hodin po celou noc i celý den v kostele Panny Marie Sněžné, v kapli sv. Michaela, archanděla (Jungmannovo náměstí 18, Praha 1).
  • Pobožnost křížové cesty. Během celé postní doby jste srdečně zváni ke společné modlitbě křížové cesty v obou kostelích. Ve středy v 18.00 hodin v kostele v Řeporyjích. V pátky v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Postní almužna 2017. Během postního období jsme pozváni k účasti na křesťanské postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. Tu na konci postu přineseme do kostela. Takto získané prostředky pastorační rada farnosti po dohodě s Arcidiecézní charitou využije na sociální pomoc potřebným.
  • Výuka náboženství pro děti v pondělí 20.3.2017 v 17.15 hodin na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu v pondělí 20.3. 2017 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, práci nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
     

Liturgický kalendář:

Neděle 19.3. - 3. neděle postní, sv. Josef

Pondělí 20.3. - Slavnost sv. Josefa

Středa 22.3. - sv. Epafroditt

Pátek 24.3. - sv. Kateřina Švédská

Sobota 25.3. - Slavnost Zvěstování Páně

Neděle 26.3. - 4. neděle postní

 


Publikováno: 18. 3. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky