Ohlášky na neděli 16. října

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 16. října

Ohlášky - 29. neděle v mezidobí

 

  • Každé pondělí od 19. 30 skupina mužů se schází na modlitbě v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu. Všichni jsou srdečně zváni ke společné modlitbě.
  • Výuka náboženství pro děti se koná pravidelně každé pondělí od 17.15 do 18.15 na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu (příprava na křest pro dospěle) se koná pravidelně v pondělí v 18.30 na faře v Ořechu. Zváni jsou také Ti, kteří mají zájem o svátost biřmování.
  • Během října se každý pátek po večerní mši sv. koná růžencová pobožnost.
  • Příští neděle 23. 10., je Dnem modliteb za misie. Také sbírka této neděle je určena na podporu misií.
  • Za týden zveme na nedělní farní kávu

 

 

Liturgický kalendář:

Pondělí 17.10. - sv. Ignác Antiochijský

Úterý 18.10. - Svátek sv. Lukáše

Čtvrtek 20.10. - sv. Irena

 


Publikováno: 16. 10. 2016 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky