Ohlášky na neděli 15. ledna 2017

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 15. ledna 2017

Ohlášky – 2. neděle v mezidobí
 

  • Dnes, po mši sv. zveme na faru na kávu nebo čaj.
  • V kostele v Ořechu bylo instalováno nové ozvučení. Instalaci provedla firma Ozvuk. Celková cena činí 48 940 Kč.  Budeme vděční, pokud se najde sponzor, dárce na pokrytí této částky. K dnešnímu dni se vybralo 33 000 Kč na tento účel. Příspěvek lze předat osobně kněžím anebo poslat na farní účet: 381979389/0800. Variabilní symbol 777. Moc děkujeme.
  • Výuka náboženství pro děti v pondělí 16.1.2017 se koná v 17.15 hodin na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu v pondělí 16.1. 2017 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • O svátku Uvedení Páně do chrámu, ve čtvrtek 2. února, bude mimořádně mše sv. v 18 hodin v kostele v Ořechu.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, práci nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Úterý 17.1. - sv. Antonín Veliký, opat

Středa 18.1. - Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Čtvrtek 19.1. - sv. Márius a Marta a jejich synové ( Audifax a Abacus)

Pátek 20.1. - sv. Fabián a Šebestián

Sobota 21. 1. sv. Anežka Římská

Neděle 22.1. - 3. neděle v mezidobí


Publikováno: 15. 1. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky