Ohlášky na neděli 13. listopadu

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 13. listopadu

Ohlášky - 33. neděle v mezidobí

  • Dnešní sbírka je věnovaná na podporu biblického díla v ČR.
  • Výuka náboženství pro děti se koná každé pondělí v 17.15. na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu (příprava k přijetí iniciačních svátostí) probíhá každé pondělí v 18.30 na faře v Ořechu.
  • Modlitební setkání: Každé pondělí od 19. 30 skupina mužů se schází na modlitbě v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu. Všichni jsou srdečně zváni ke společné modlitbě.
  • Ukončení Roku milosrdenství: Dnes 13. 11., v den památky sv. Anežky České, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pan kardinál Dominik Duka ukončil Rok milosrdenství v pražské arcidiecézi.
  • Přijetí do katechumenátu: Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o velikonocích r. 2018, budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 26. listopadu 2016 v 16.30 hod. Poté následuje setkání katechumenů a jejich ručitelů s kardinálem Dominikem Dukou OP v Sále kardinála Berana.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, práci nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 13.11. - Svátek sv. Anežky České

Úterý 15.11. - sv. Albert Veliký

Středa 16.11. - sv. Markéta Skotská

Čtvrtek 17.11. -  sv. Alžběta Uherská

Pátek 18.11. - Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

Neděle 20.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále


Publikováno: 13. 11. 2016 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky