Ohlášky na neděli 11. června 2017

/ Ohlášky / Ohlášky na neděli 11. června 2017

Ohlášky – 11. června 2017

  • Noc kostelů. Děkujeme, všem za pomoc při přípravě a realizaci celé akce.
  • Výuka náboženství pro děti v pondělí 12.6.2017 v 17.15 hodin na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu v pondělí 12.6.2017 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Slavnost Těla a Krve Páně. Ve  čtvrtek 15. června, bude mimořádně mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • První svátost smíření pro děti, které přistoupí k Prvnímu sv. přijímaní bude ve středu 14.6. v 17.30. v kostele v Ořechu.  
  • První sv. přijímání pro děti z naší farnosti se uskuteční 18. 6. v kostele v Ořechu v 9.30 hodin.
  • Farní den tzv. „Vítání prázdnin“ se uskuteční 17. 6. v 16.00 v Ořechu. Zahájíme mši sv. v kostele celebrovanou P. Jiřím Zemanem, který udělí také všem zájemcům novokněžské požehnání. Na nástěnkách v obou kostelích najdeme arch, kam můžeme napsat, co můžeme zajistit na tento společný den. Předem všem děkuji za ochotu.  
  • Pouť na Krtni se uskuteční 24. 6. v 16.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!
  • Pouť v kostele Petra a Pavla v Řeporyjích se uskuteční 2. 7. v 11.00 hodin.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Úterý 13.6. - sv. Antonín z Padovy

Středa 14.6. - sv. Anastáz

Čtvrtek 15.6. – slavnost Těla a krve Páně

Neděle 18.6. - 11. neděle v mezidobí


Publikováno: 9. 6. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky