Ohlášky - Červenec 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - Červenec 2018

Ohlášky – červenec 2018

  • Pravidelný čtvrteční Eucharistický výstav v době prázdnin se nekoná.
  • Zahajujeme období prázdnin a dovolených. Všem, kteří se vydáváte v těchto dnech na cesty, ať vám Bůh žehná a chrání vás! Ať je průvodcem na vaší cestě, abyste bezpečně dosáhli cíle své cesty a šťastní se vrátili zpět do svých domovů a naší farnosti.
  • Výuka náboženství v novém školním roce 2018/2019 bude opět pravidelně v pondělí v 17.15. První setkání se uskuteční 10. záři 2018. Na webových stránkách farnosti (www.farnostorech.cz) v kolonce „Aktuality“ jsou k dispozici přihlášky.
  • Petice na podporu manželství. Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí.  V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Pan kardinál žádá všechny věřící k podepsání petice osobně na arších nebo na internetu na adrese: http://www.alipro.cz/novinky/
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 1.7. - 13. neděle v mezidobí

Úterý 3.7. - sv. Tomáš, apoštol

Středa 4.7. - sv. Prokop

Čtvrtek 5.7. - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Neděle 8.7. -  14. neděle v mezidobí

Středa 11.7. - Svátek sv. Benedikta

Neděle 15.7. - 15. neděle v mezidobí

Neděle 22.7. - 16. neděle v mezidobí

Pondělí 23.7. - Svátek sv. Brigity

Středa 25.7. - svátek sv. Jakuba apoštola

Čtvrtek 26.7. - sv. Jáchym a Anna

Neděle 29.7. - 17. Neděle v mezidobí

Úterý 31.7. - sv. Ignác z Loyoly


Publikováno: 30. 6. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky