Ohlášky - červenec 2017

/ Ohlášky / Ohlášky - červenec 2017

Ohlášky - červenec 2017

 • Od 10. 7. 2017 bude kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích pro veřejnost z důvodu rekonstrukce interiéru uzavřen.
   
 • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Olověná síť vitráží je uvolněná a potrhaná, vitráže mají tendenci hroutit se vlastní vahou. Část jednotlivých skleněných segmentů je poškozena popraskáním s chybějícími částmi. Vitráže jsou oboustranně silně zašpiněny. Technický stav vitráží lze označit jako havarijní. Opravy proběhnou ještě letos. Celková cena za opravu lucerny činí 56 120,- Kč. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
   
 • Výuka náboženství pro děti v příštím školním roce bude pravidelně v pondělí od 17.15 hodin na faře v Ořechu. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.  Setkání katechumenátu a příprava na biřmování bude také pravidelně v pondělí od 18.30 hodin opět na faře v Ořechu. Pravidelná výuka (příprava) bude zahájena v týdnu od 11. 9. 2017.
   
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
   

Liturgický kalendář:

Středa 5.7. - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Neděle 9.7. - 14. neděle v mezidobí

Úterý 11.7. - Svátek sv. Benedikta

Neděle 16.7. - 15. neděle v mezidobí, Panna Maria Karmelská

Sobota 22.7. - sv. Marie Magdaléna

Neděle 23.7. - 16. neděle v mezidobí, Svátek sv. Brigity

Úterý 25.7. - svátek sv. Jakuba apoštola

Středa 26.7. - sv. Jáchym a Anna

Sobota 29.7. - sv. Marta

Neděle 30.7. - 17. neděle v mezidobí

Pondělí 31.7. - sv. Ignác z Loyoly


Publikováno: 3. 7. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky