Ohlášky 9. záři 2018

/ Ohlášky / Ohlášky 9. záři 2018

Ohlášky – 9. záři 2018

  • Výuka náboženství v novém školním roce 2018/2019 bude opět pravidelně v pondělí v 17.15. První setkání se uskuteční 10. záři 2018. Na webových stránkách farnosti (www.farnostorech.cz) v kolonce „Aktuality“ jsou k dispozici přihlášky.
  • Petice na podporu manželství. Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí.  V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Pan kardinál žádá všechny věřící k podepsání petice. Archy jsou k dispozici v sakristii.
  • Farní den se uskuteční 29. 9. v 16.00 v Ořechu. Zahájíme mši sv. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele celebrovanou P. Mons. Michaelem Slavíkem, biskupským vikářem pro pastoraci. Na nástěnkách v obou kostelích budou archy, kam budeme moci napsat, co můžeme zajistit na tento společný den. Předem všem děkuji za ochotu. 
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 9.9. - 23. neděle v mezidobí

Středa 12.9. - Jména Panny Marie

Čtvrtek 13.9. - sv. Jan Zlatoústý

Pátek 14.9. - Svátek Povýšení sv. kříže

Sobota 15.9. - Panna Maria Bolestná

Neděle 16.9. - 24. neděle v mezidobí

 

 


Publikováno: 8. 9. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky