Ohlášky 9. srpna 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 9. srpna 2020

Ohlášky – 9. srpna 2020

  • Dotazník pro farníky ořešské a řeporyjské. Milí přátele, opatření proti šíření nákazy Covid 19 ukázaly, že při uzavření kostelů nemám na všechny kontakt. Neměl jsem tedy možnost Vás kontaktovat a dozvědět se, jak se Vám daří, zdali něco nepotřebujete. Proto bych rád, pouze pro účely života farnosti, měl možnost se s Vámi spojit v těžkých i lepších časech. Budu vděčný, pokud mi poskytnete několik údajů.  Pro ty, kteří nepoužívají internet, jsme připravili klasický dotazník na papíře, ten najdete vzadu v kostele. Vyplněný odevzdávejte, prosím, v sakristii. Elektronickou verzi dotazníku najdete na webu farnosti v rubrice „aktuality“. Děkuji za Váš čas a těším se na další spolupráci!
  • V letních měsících odpadnou pravidelné mimobohoslužebné aktivity. Pro aktuální informace sledujte, prosíme, ohlášky, náš farní web a nástěnky v kostele. Všem farníkům přejeme požehnaný a klidný čas prázdnin a dovolených. Pamatujme na sebe navzájem v modlitbách!
  • Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V sobotu 15. srpna 2020 v 9.30 hodin bude sloužená mimořádně mše sv. v kostele v Ořechu.
  • Také 15. srpna 2020 kardinál Dominik Duka požehná znovuobnovený mariánský sloup na pražském Staroměstském náměstí. Slavnostní požehnání se bude konat po bohoslužbě, které bude předsedat od 10.00 hodin v chrámu Matky Boží před Týnem.
  • Pouť v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu se uskuteční 29. 8. 2020 v 15.00. hodin. Po mši sv. bude následovat společné odpoledne na farní zahradě. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl. Všichni jsou srdečně zváni!
  • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!

Liturgický kalendář:

Pondělí 10.8. - Svátek sv. Vavřince
Úterý 11.8. - sv. Klára
Pátek 14.8. - sv. Maxmilián Kolbe
Sobota 15.8. - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie


Publikováno: 8. 8. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky