Ohlášky - 9. prosince 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 9. prosince 2018

Ohlášky - 9. prosince 2018

  • Mikulášská sbírka na bohoslovce. Dnes se koná tradiční sbírka na bohoslovce. V roce 2017 bylo celkem vybráno 751 838 Kč a částka byla použita v souladu se statutem příslušného fondu.
  • Předvánoční svátost smíření. Letos budeme mít příležitost k předvánoční svátosti smíření ve středu 19.12. 2018 a čtvrtek  20.12. 2018 v Ořechu od 17.00 do 19.00.
  • Výuka náboženství bude v pondělí 10. 12. 2018 v 17.15 na faře v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 10. 12. 2018 v 18.30 na faře v Ořechu.
  • Eucharistický výstav. Každý čtvrtek v 18.00 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele se koná výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.  
  • Adventní výzva Arcidiecézní charity Praha: Obdarujte o Vánocích nejen své blízké, ale i bližní v nouzi. Arcidiecézní charity Praha v adventní výzvě se obrací na širokou veřejnost s žádostí o pomoc lidem s tělesným postižením, kteří jsou upoutání na invalidní vozík. Ke svobodnému životu potřebují pomoc osobních asistentů. Dar ve výši 200 korun promění Charita v průběhu celého příštího roku vždy na jednu hodinu osobní asistence! Podrobnosti na nástěnkách nebo zde.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 9.12. - 2. neděle adventní

Úterý 11.12. - sv. Damas I., papež

Středa 12.12. - Panna Marie Guadalupská

Čtvrtek 13.12. -  sv. Lucie, panna a mučednice

Pátek 14.12. -  sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve

Neděle 16.12. - 3. neděle adventní


Publikováno: 8. 12. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky