Ohlášky 9. května 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 9. května 2021

Ohlášky – 9. května 2021

  • Výuka náboženství se koná online každé pondělí v 17.15 hodin.
  • Májová pobožnost. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
  • Ve čtvrtek bude slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná Svatodušní novéna k Duch svatému - devítidenní příprava na slavnost seslání sv. Ducha.
  • Arcibiskupství přistoupilo ke změně financování kněží. Příští neděli se bude konat sbírka do tzv. Fondu mzdové podpory duchovních v arcidiecézi.  Služné kněží bude nyní financováno z nově vzniklého Fondu sv. Vojtěcha, jehož příjmem letos budou dvě účelové nedělní sbírky ve farnostech a také 10% odvod z ostatních sbírek a z hospodářské činnosti farností.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty.Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800  na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.
  • Současná protiepideologická opatření – je třeba dodržovat 2m rozestupy (kromě členů jedné domácnosti), respirátor nebo nanorouška, dezinfekce rukou při vstupu do kostela, sv. přijímání na ruku.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 9.5. - 6. neděle velikonoční
Středa 12.5. - sv. Pankrác, svátek Výročí posvěcení katedrály
Čtvrtek 13.5. - slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek
Pátek 14.5. - svátek sv. Matěje, apoštola
Sobota 15.5. - sv. Žofie
Neděle 16.5. - 7. neděle velikonoční, Svátek sv. Jana Nepomuckého


Publikováno: 8. 5. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky