Ohlášky 8. září 2019

/ Ohlášky / Ohlášky 8. září 2019

Ohlášky - 8. září 2019

  • Výuka náboženství v novém školním roce 2019/2020  bude opět pravidelně v pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. První setkání se uskuteční zítra tj. 9. záři 2019.
  • Rozhovory o víře. První poprázdninové setkání se uskuteční zítra tj. 9. září 2019 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Opět srdečně zveme na pravidelný čtvrteční Eucharistický výstav v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Setkání arcidiecéze. Ve středu dne 25. září 2019 se od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha (budova Arcibiskupského semináře v Dejvicích) uskuteční setkání zástupců farností s panem kardinálem Dominikem Dukou OP a vedením diecéze. Setkání se bude týkat současné ekonomické situace naší arcidiecéze a výhledů do budoucna. Na toto setkání jsou zváni všichni faráři naší arcidiecéze spolu s vybranými členy ekonomických rad farností.
  • Národní svatováclavská pouť 2019. Ve dnech 27. a 28. září se uskuteční tradiční Národní svatováclavská pouť. Podrobnosti najdete na nástěnce nebo na webu www.cirkev.cz .
  • 29. září 2019, během bohoslužeb, se koná Svatováclavská sbírka na církevní školství. V loňském roce bylo vybráno 857 673 Kč a prostředky byly rozděleny církevním školám a školským zařízením působícím v arcidiecézi. Děkujeme za Váš dar na tento účel
  • Benefiční koncert na obnovu vyhořelého Včelína Ořech. Srdečně zveme na benefiční koncert duchovní hudby na obnovu vyhořelého Včelína Ořech. Koncert se koná v neděli 29. září 2019 v 19.00 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu. Účinkuje farní schola s doprovodem varhan. Vstupné dobrovolné.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

Liturgický kalendář:

Neděle 8.9. - 23. neděle v mezidobí, Svátek Narození Panny Marie

Pondělí 9.9. - sv. Petr Klaver

Úterý 10.9. - bl. Karel Spinola

Čtvrtek 12.9. - Jména Panny Marie

Pátek 13.9. - sv. Jan Zlatoústý

Sobota 14.9. - Svátek Povýšení sv. kříže

Neděle 15.9. - 24. neděle v mezidobí, Panna Maria Bolestná


Publikováno: 7. 9. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky