Ohlášky 8. srpna 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 8. srpna 2021

Ohlášky – 8. srpna 2021

 • Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací poutě do Klenčí pod Čerchovem, místa spojeného se spisovatelem, básníkem a bývalým ořešským farářem Jindřichem Šimonem Baarem.
 • Poutní mše sv. kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu se uskuteční 29. 8.
  v 9.30. hodin. Po mši sv. bude následovat společné agapé na farní zahradě. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl. Všichni jsou srdečně zváni!
 • Výbor spolku  JŠB – Ořech, z.s. srdečně zve všechny na Koncert pod lípou. Akce se uskuteční 4. září v 16.00 hodin ve farním dvoře. Ve spolupráci s farností a obcí Ořech Spolek che nabídnout komponovaný odpolední (večerní) koncert s folkovou hudbou, zpěvem, recitací Baarových textů. Pokud to děti ze ZŠ Ořech stihnou, najdete také v areálu výstavu jejích práci s tematikou spojenou s osobou Jindřicha Šimona Baara.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
  Zaplať Pán Bůh všem.
 • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat
 • příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory
 • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800,
  Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 8.8. - 19. neděle v mezidobí, sv. Dominik
Pondělí 9.8. - sv. Terezie Benedikta od Kříže
Úterý 10.8. - sv. Vavřinec
Středa 11.8. - sv. Klára
Čtvrtek 12.8. - sv. Euplus, sv. Jana Františka de Chantal
Pátek 13.8. - sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans
Sobota 14.8. - sv. Maxmilián Kolbe
Neděle 15. 8. - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

 


Publikováno: 8. 8. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky