Ohlášky 8. prosince 2019

/ Ohlášky / Ohlášky 8. prosince 2019

Ohlášky - 8. prosince 2019

  • Dnes po mší sv. v Ořechu zveme na kávu a čaj na faru.
  • Dnes se koná Mikulášská sbírka na bohoslovce. V roce 2018 bylo celkem vybráno 775 183 Kč. Děkujeme za Vás příspěvek na tento účel.
  • Včera se konala XVII. výstava Betlémů v řeporyjském kostele. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci výstavy.
  • Výuka náboženství se koná pravidelně každé pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. Další setkání se uskuteční 9. prosince 2019.
  • Rozhovory o víře. Další setkání se uskuteční 9. prosince 2019 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Zítra, tj. 9. 12. v 18.00 bude sloužená mimořádná mše sv. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu.
  • Prosba o finanční podporu. Pokračujeme v postupné rekonstrukci farního areálu v Ořechu (komíny, branka, oprava zvonů) a areálu kostela v Řeporyjích (ohradní zeď). Větší opravy nejsme schopni realizovat bez dotací. Farnost ovšem potřebuje také dary od farníků, abychom byli schopni zaplatit nutný podíl farnosti, nebo další menší opravy. Z těchto důvodů jsme odkázáni na štědrost farníků a dalších dárců, kterým za jejich dosavadní podporu děkujeme. Peníze lze poslat na farní učet:  381979389/0800. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

Liturgický kalendář:

Pondělí 9.12. - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Čtvrtek 12.12. - Panna Maria Guadalupská

Pátek 13.12. - sv. Lucie, panna a mučednice

Sobota 14.12. - sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve

Neděle 15.12. - 3. neděle adventní

 


Publikováno: 7. 12. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky