Ohlášky - 8. dubna 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 8. dubna 2018

Ohlášky - 8. dubna 2018 (2.neděle velikonoční - Božího milosrdenství)

  •  Katecheze pro děti v pondělí 9. 4. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování v pondělí 9. 4. 2018 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
  • Děkujeme všem, kdo se zapojili jakýmkoli způsobem do přípravy a smysluplného slavení Velikonoc.
  • Repatriace ostatků kardinála Berana proběhne 20. a 21. 2018 dubna v Praze. Podrobný program najdeme na nástěnce před kostelem a na farním webu.
  • Společný farní výlet (pouť) se koná 1.5.2018. Odjezd z Řeporyjí od kostela je předběžně domluven v 7.00 hod. Pojede se do Skoků u Žlutic, kde je od 11.00 hodin česko-německá mše a přede mší i poutní průvod. Můžeme navštívit také Chlum Svaté Máří s kostelem Nanebevzetí P. Marie nebo Mariánskou Týnici. Možná bude stačit si udělat po mši vycházku v okolí Skoků, zajít si někam na dobrý oběd. Pojedeme vlastními vozy, kdo bude chtít a moci, může se dohodnout s někým na společné cestě. Podrobnosti u faráře.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 8.4. - 2. neděle velikonoční - Božího milosrdenství

Pondělí 9.4. - Slavnost Zvěstování Páně

Úterý 10.4. - sv. Michael de Sanctis

Středa 11.4. - sv. Stanislav

Čtvrtek 12.4. - sv. Julius

Pátek 13.4. - sv. Martin I.

Sobota 14.4. - sv. Lambert

Neděle 15.4. - 3. neděle velikonoční, sv. Anastázie

 


Publikováno: 7. 4. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky