Ohlášky 8. března 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 8. března 2020

Ohlášky  - 8. března 2020

  • Výuka náboženství se koná pravidelně každé pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. Další setkání se uskuteční 9. března 2020.
  • Rozhovory o víře. Další setkání se uskuteční 9. března 2020 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Srdečně zveme na pravidelný čtvrteční Eucharistický výstav v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Pobožnost křížové cesty. Během postní doby jsme srdečně zváni ke společné modlitbě křížové cesty v pátky v 17.45 hodin v kostele v Ořechu.
  • Stodůlecká farnost nabízí nedělní křížové cesty formou procházky. Můžeme se k nim připojit zejména, kdy budou putovat do našich kostelů. 15. března bude křížová cesta ke kostelu sv. Jana a Pavla na Krtni. 5. dubna bude křížová cesta ke kostelu sv. Petra a Pavla v Řeporyjích.
  • 24 hodin pro Pána. Svatý Otec František vyhlásil opět v postní době 24hodinový prostor pro svátost smíření spojený s eucharistickou adorací. Letos to bude 20 března 2020 od 18.00 hodin. Vzhledem ke snadné dostupnosti je v Praze tento program tradičně v kostele Panny Marie Sněžné. Podrobnosti najdeme na nástěnce nebo farním webu.
  • Naše farnost, ve spolupráci s cestovní kanceláři Palomino, organizuje v dubnu (23.04. - 26.04.) pouť do Polska. Budu rád pokud najdete čas a společně budeme putovat na důležitá a zajímavá posvátná místa v Polsku. Program a podrobné informace najdeme na nástěnkách a farním webu.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

Liturgický kalendář:

Neděle 8.3.2020 - 2. neděle postní
Pondělí 9.3.2020 - sv. Františka Římská
Úterý 10.3.2020 - sv. Jan Ogilvie
Pátek 13.3.2020 - výroční den zvolení papeže Františka
Neděle 15.3.2020 - 3. neděle postní


 


Publikováno: 8. 3. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky