Ohlášky 7. února 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 7. února 2021

Ohlášky – 7. února 2021

  • Dnes, během bohoslužeb, se udílí Svatoblažejské požehnání: Na přímluvu sv. Blažeje, biskupa a mučedníka ochraňuj nás (tě) Bůh od nemocí krčních i všelikého jiného zla. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen."
  • Výuka náboženství se koná online každé pondělí v 17.15 hodin.
  • Duchovní impulzy pro dospělé v postní době. Nabízíme 7. pondělních online setkání s P. Mariuszem. Cílem těchto setkání bude společné zastavení se nad biblickými texty z Markova evangelia, které mohou být pomocí v znovuobjevení a fascinací osoby Ježíše Krista. První setkání se uskuteční v pondělí 15. února v 18.30 hodin. Link k připojení online bude zaslán z farní kanceláře všem, kteří jsou ve farní databázi. V případě zájmu kontaktujte přímo P. Mariusze.
  • Dle usnesení Vlády ČR lze pořádat bohoslužby z obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, tzn. že na bohoslužbě může být přítomno max. 10 lidí. Chtěl bych vás tedy požádat o uplatnění pravidla sebekontroly.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty.

Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet:5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 7. 2. - 5. neděle v mezidobí, sv. Richard
Pondělí 8.2. – sv. Josefiny Bakhity, panny – Světový den proti obchodu s lidmi
Úterý 9. 2. – sv. Apollonie
Středa 10. 2. - sv. Scholastika
Čtvrtek 11.2. - Panna Maria Lourdská – Světový den nemocných
Pátek 12. 2. - sv. Benedikt Aniánský
Sobota 13. 2. - sv. Kateřina Ricciová
Neděle 14. 2. - 6. neděle v mezidobí, sv. Valentin


Publikováno: 7. 2. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky