Ohlášky - 7. října 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 7. října 2018

Ohlášky – 7. října 2018

  • Modlitba růžence. Nacházíme se na začátku měsíce října, měsíce, který je v katolické křesťanské tradici vyhrazen větší pozornosti vůči modlitbě růžence. Využijme měsíc říjen k tomu, že se pomodlíme každý den alespoň jeden desátek růžence.
  • Výuka náboženství je opět pravidelně v pondělí v 17.15 na faře v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Od 8. října zahájíme pravidelné setkávání tzv. Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Setkání se uskuteční na faře v Ořechu v 18.30.
  • Sbírka na misie. V neděli 21. října 2018, během bohoslužeb, bude se konat sbírka na misie. V roce 2017 bylo celkem vybráno a zasláno na příslušný účet Papežských misijních děl 1 188 410 Kč.
  • Pouť zdravotníků ke sv. Lukáši se koná 18. října 2018.  V 17.00 v pražské katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava bude sloužena poutní mše sv., na kterou kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, zve lékaře, lékařky a všechny pracovníky ve zdravotnictví
  • Slavnost Všech svatých. 1.11.2018 v 18.00 v kostele v Ořechu bude sloužena Mše sv.
  • Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. 2.11.2018 v kostele v Ořechu bude sloužená Mše sv. za věrné zemřelé – REQUIEM, po bohoslužbě následuje společné zastavení a modlitba na hřbitově v Ořechu. V sobotu 3. 11. 2018 v 11.00 - bohoslužba za zemřelé na hřbitově v Řeporyjích, ve 12.15 na hřbitově na Krtni. Plnomocné odpustky, mohou věřící v ČR pro duše v očistci získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých. A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.
  • Petice na podporu manželství. Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí.  V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Pan kardinál žádá všechny věřící k podepsání petice. Archy jsou k dispozici v sakristii.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Úterý 9.10. - v. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard

Čtvrtek 11.10. - sv. Jana XXIII., papeže

Pátek 12.10. – sv. Radima, biskupa

Neděle 14.10. - 28. neděle v mezidobí

 


Publikováno: 7. 10. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky