Ohlášky 7. listopadu 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 7. listopadu 2021

Ohlášky - 7. listopadu 2021

  • Dnešní sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi.
  • Výuka náboženství. V pondělí 8. listopadu od 17.15 hodin na faře v Ořechu.
  • Plnomocné odpustky. Z rozhodnutí papeže lze získat plnomocné odpustky za zemřelé po celý listopad.
  • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
    Zaplať Pán Bůh všem.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

Liturgický kalendář:

Neděle 7.11. - 32. neděle v mezidobí
Úterý 9.11. - Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Středa 10.11. - sv. Lev Veliký
Čtvrtek 11.11. - sv. Martin
Pátek 12.11. - sv. Josafat
Sobota 13.11. - Svátek sv. Anežky České
Neděle 14.11. - 33. neděle v mezidobí


Publikováno: 6. 11. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky