Ohlášky - 7. ledna 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 7. ledna 2018

Ohlášky – 7. ledna 2018

 

  • Katecheze pro děti. V pondělí 8.1. 2018 od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování bude v pondělí 8.1.2018  v 18.30 hodin na faře v Ořechu
  • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Eucharistický výstav bude v kostele v Ořechu 11.1.2018 od 18.00 – 19.30.
  • Tříkrálová sbírka v naší farnosti se koná dnes v Ořechu 7. 1. v 9.30 v Řeporyjích 7.1. v 11.00 před oběma kostely a také další neděli 14.1. v době konání bohoslužeb. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do této sbírky.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 7.1. - Svátek Křtu Páně

Pondělí 8.1. - sv. Severin

Úterý 9.1. - sv. Julián

Středa 10.1. - sv. Agathon (Dobromil)

Čtvrtek 11.1. - ct. Marie Elekta

Pátek 12.1. - sv. Probus (Pravoslav)

Sobota 13.1. - sv. Hilarius z Poitiers

Neděle 14.1. - 2. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 


Publikováno: 6. 1. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky