Ohlášky - 7. dubna 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 7. dubna 2019

Ohlášky - 7. dubna 2019

 • Výuka náboženství bude v pondělí 8. 4. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
 • Příprava na první svaté přijímání a svátost smíření pro děti probíhá v naší farnosti během pondělní farní katecheze. První svaté přijímání bude v neděli 16.6., při mši svaté v 9.30 hod. v Ořechu. První svátost smíření bude ve středu 12.6. v 17.30 hod. v Ořechu.
 • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 8. 4. 2019 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
 • Eucharistický výstav. Každý čtvrtek v 18.00 hod. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele se koná výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • Pobožnost křížové cesty v kostele v Ořechu bude každý pátek před mši sv.
 • Předvelikonoční brigáda. Srdečně zveme na brigádu ve farním areálu v Ořechu, která se koná 13. dubna 2019 od 9.00. Cílem je jarní úklid kostela a farního areálu.
 • Příští neděle je květná – bohoslužby zahájíme svěcením ratolestí na připomínku vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma. Začíná Svatý týden.
 • Předvelikonoční svátost smíření. Ve Svatém týdnu nabízíme zpovědní čas v úterý 16. 4. a ve středu 17. 4. od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kostele a na faře v Ořechu.
 • Pořad Velikonočních bohoslužeb je k dispozici a nástěnce a na farním webu.
 • Velkopáteční sbírka na Svatou zemi. Připojme se, prosíme, Velkopáteční sbírkou i letos k celému světu, který přispívá na život křesťanů ve Svaté zemi. V roce 2018 bylo vybráno 657 567,- Kč.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 7.4. - 5. Neděle postní, sv. Jan Křtitel de la Salle

Neděle 17.4. - 6. neděle postní - Květná neděle


Publikováno: 6. 4. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky