Ohlášky 6. záři 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 6. záři 2020

Ohlášky – 6. záři 2020

  • Nový školní rok. Při dnešních bohoslužbách (6. záři 2020) bude žehnání školákům a studentům do nového školního roku. Pravidelná výuka náboženství na faře začne v pondělí 5. října 2020 v 17.15 hodin.
  • Dotazník pro farníky ořešské a řeporyjské. Milí přátele, opatření proti šíření nákazy Covid 19 ukázaly, že při uzavření kostelů nemám na všechny kontakt. Neměl jsem tedy možnost Vás kontaktovat a dozvědět se, jak se Vám daří, zdali něco nepotřebujete. Proto bych rád, pouze pro účely života farnosti, měl možnost se s Vámi spojit v těžkých i lepších časech. Budu vděčný, pokud mi poskytnete několik údajů.  Pro ty, kteří nepoužívají internet, jsme připravili klasický dotazník na papíře, ten najdete vzadu v kostele. Vyplněný odevzdávejte, prosím, v sakristii. Elektronickou verzi dotazníku najdete na webu farnosti v rubrice „aktuality“. Děkuji za Váš čas a těším se na další spolupráci!
  • Nové volby do Pastorační rady. Vzhledem k dovršení čtyřletého období existence současné Pastorační rady farnosti dochází k její nové volbě. V terminu od 14. záři do 4. října 2020 se budou přijímat v kostelích návrhy kandidátů do nové rady. Následně v neděli 11. října proběhne na nástěnkách a při bohoslužbách prezentace kandidátů a 18. října vlastní volba. Vyhlášení výsledku volby a jmenování členů se plánuje na neděli 25. října 2020. Bylo by vhodné, aby byly zastoupené jednotlivé obce patřící do naší farnosti: Ořech, Řeporyje, Třebonice, Jinočany, Zbuzany.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!

Liturgický kalendář:

Pondělí 7.9. - sv. Melichar Grodecký
Úterý 8.9. - Svátek Narození Panny Marie
Středa 9.9. - sv. Petr Klaver
Čtvrtek 10.9. - bl. Karel Spinola
Pátek 11.9. - sv. Emil
Sobota 12.9. - sv. Quido, Jména Panny Marie
Neděle 13.9. - 24. neděle v mezidobí, sv. Jan Zlatoústý


Publikováno: 6. 9. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky