Ohlášky 6. října 2019

/ Ohlášky / Ohlášky 6. října 2019

Ohlášky - 6. října 2019

  • Dnes tj. 6. října 2019 se koná sčítání návštěvníků bohoslužeb.
  • Výuka náboženství se koná pravidelně každé pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. Další setkání se uskuteční 7. října 2019.
  • Rozhovory o víře. Další setkání se uskuteční 7. října 2019 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
  • Letošní říjen vyhlásil papež František misijním měsícem. Máme tedy zvlášť pamatovat v modlitbě na křesťany na všech světadílech a na ty, kdo se jim věnují, slouží jim a starají se o ně. Misijní neděli oslavíme 20. 10. 2019.
  • Modlitba růžence. Měsíc říjen je v katolické křesťanské tradici vyhrazen větší pozornosti vůči modlitbě růžence. Využijme měsíc říjen k tomu, že se pomodlíme každý den alespoň jeden desátek růžence za misie.
  • Prosba o finanční podporu. Pokračujeme v postupné rekonstrukci farního areálu v Ořechu (komíny, branka, oprava zvonů) a areálu kostela v Řeporyjích (ohradní zeď). Větší opravy nejsme schopni realizovat bez dotací. Farnost ovšem potřebuje také dary od farníků, abychom byli schopni zaplatit nutný podíl farnosti, nebo další menší opravy. Z těchto důvodů jsme odkázáni na štědrost farníků a dalších dárců, kterým za jejich dosavadní podporu děkujeme. Peníze lze poslat na farní učet:  381979389/0800. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.Zaplať pán Bůh.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

 

Liturgický kalendář:

Neděle 6.10. - 27. neděle v mezidobí,

Pondělí 7.10. - Panna Maria Růžencová

Pátek 11.10. -  sv. Jan XXIII., papež

Sobota 12.10. - sv. Radim

Neděle 13.10. - 28. neděle v mezidobí, sv. Eduard

 


Publikováno: 5. 10. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky