Ohlášky 6. prosince 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 6. prosince 2020

Ohlášky – 6. prosince 2020

  • V úterý 8. prosince 2020 v 18.00 hodin bude sloužená mimořádně mše sv. v kostele v Ořechu u příležitosti slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
  • Adventní duchovní obnova přes prokopské údolí. Společně s farnostmi Stodůlky, Hlubočepy Vás zveme na duchovní obnovu na čerstvém vzduchu. V neděli 13. prosince od 13:00 do 16:00 naleznete otevřené tyto kostely: kostel sv. Prokopa v Nových Butovicích, kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích, kostel sv. Vavřince v Jinonicích, kostel Krista Spasitele na Barrandově. V jednotlivých kostelích bude k dispozici: příležitost ke svátosti smíření, eucharistická adorace, tichá modlitba (s duchovními texty k adventu a biblickými texty), svaté přijímání. Všechny kostely jsou dostupné procházkou přes Prokopské údolí nebo autem. Podrobnosti naleznete na plakátku.
  • Výuka náboženství se koná online každé pondělí v 17.15 hodin.
  • Dotazník pro farníky ořešské a řeporyjské. Formulář najdete vzadu v kostele. Vyplněný odevzdávejte, prosím, v sakristii. Elektronickou verzi dotazníku najdete na webu farnosti v rubrice „aktuality“. Děkuji za Váš čas a těším se na další spolupráci!
  • Dle usnesení Vlády ČR (platí od 3.12.- 12.12.) lze pořádat bohoslužby z obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje. Je zakázán společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb. To znamená, že 10 osob přece jen zpívat může. Mše budou podle normálního rozvrhu. Aktuální rozpis bohoslužeb naleznete na farním webu a na nástěnkách. K účasti není nutné se hlásit.
  • Katolický týdeník můžeme dostávat každý týden do své poštovní schránky. Již delší dobu je možnost předplatného i v elektronické podobě. Podrobné Informace najdete vzadu na stolku.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme! Lze také přispívat na transparentní účet farnosti: 5843453369/0800, na opravu kostela v Ořechu

 

Liturgický kalendář:

Pondělí 7.12. - sv. Ambrož
Úterý 8.12. - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Středa 9.12. - sv. Valerie
Čtvrtek 10.12. - sv. František Xaverský
Pátek 11.12. - sv. Damas I. 
Sobota 12.12. - Panna Maria Guadalupská
Neděle 13.12. - 3. neděle adventní, sv. Lucie

 


Publikováno: 5. 12. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky