Ohlášky - 6. ledna 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 6. ledna 2019

Ohlášky - 6. ledna 2019

  • Dnes je Slavnost Zjevení Páně. Žehnání vody, kadidla a křídy - během bohoslužby v Ořechu.
  • Příští neděli je Svátek Křtu Páně - konec vánoční doby.
  • Tříkrálová sbírka. Tato sbírka, kterou organizuje Charita, bude se konat po Novém roce od 1. do 14. ledna 2019. Finanční příspěvek se vybírá na charitní služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzí. Děkujeme všem, kteří se zapojí do této šlechetné iniciativy na území naší farnosti.
  • Eucharistický výstav. Každý čtvrtek v 18.00 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele se koná výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní. 
  • Výuka náboženství bude v pondělí 7. 1. 2019 v 17.15 na faře v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 7. 1. 2019 v 18.30 na faře v Ořechu.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
     

Liturgický kalendář:

Neděle 6.1.2019 - Slavnost Zjevení Páně

Pondělí 7.1. - sv. Rajmund z Penafortu

Úterý 8.1. – sv. Severin

Středa 9.1.2019 - sv. Julián

Neděle 13.1. - Svátek Křtu Páně
 

Bože, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy, k poznání tvého jednorozeného Syna;  doveď i nás, kteří tě poznáváme světlem víry, k blaženému patření na tvou slávu .


Publikováno: 5. 1. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky