Ohlášky - 6. května 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 6. května 2018

Ohlášky – 6. května 2018 (6. neděle velikonoční)

 • Dnešní neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany.
 • Katecheze pro děti a příprava na biřmování v pondělí 7. 5. se nekoná.
 • Na Slavnost Nanebevstoupení Páně, ve čtvrtek 10. května, bude mimořádně mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
 • V pátek 11. 5. začíná Svatodušní novéna.
 • Příští neděli 13. května se bude konat Svatojanská sbírka na arcidiecézi.
 • Májová pobožnost na Krtni. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
 • Arcidiecézní pouť za nová kněžská a řeholní povolání na Sv. Hoře se uskuteční v sobotu 12.5.2018 v 11.00. Podrobný program najdeme na nástěnce.
 • Kardinál  Dominik Duka srdečně zve věřící pražské arcidiecéze na biskupské svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera. Slavnost se bude konat v pražské katedrále dne 19. května 2018 v 10.00 hodin.
 • Biřmování pro farníky bude letos 20.5. 2018 v katedrále v 10.00 hodin.
 • Noc kostelů bude letos 25. 5. 2018. Oba naše kostely budou otevřené. Program v Řeporyjích a program v Ořechu najdete na webových stránkách: www.nockostelu.cz 
 • První svaté přijímání ve farnosti bude 3.6.2018 v 9.30 hodin v Ořechu.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 6.5. - 6. neděle velikonoční, sv. Jan Sarkander

Pondělí 7.5. - sv. Benedikt II.

Úterý 8.5. - Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Středa 9.5. - sv. Hermus

Čtvrtek 10.5. - Nanebevstoupení Páně, sv. Izidor

Pátek 11.5. - sv. Ignác z Láconi

Sobota 12.5. - sv. Gothard

Neděle 13.5. - 6. neděle velikonoční, sv. Jan Sarkander


Publikováno: 5. 5. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky